SUNSYNC™ 300
DEN FREMTIDSSIKREDE
LØSNINGEN

Sunsync™300 er en effektiv, fremtidssikret løsning for styring av motorisert solskjerming. Styringene er godt egnet til mellomstore og store anlegg.

Sunsync™300 kan omprogrammeres og utbygges når som helst, slik at den kan tilpasses endrede brukerkrav og eventuelle ombygninger – uten at dette krever store installasjonsendringer.