FASADEPERSIENNE
SYSTEM 80

Et utvendig persiennesystem med ombuk i kantene. Systemet er utstyrt med aluminium som sidelister og spesielt vindstabil. Fasadepersiennen er optimal for innbygging enten i reces eller i en beskyttende dekkkassett.