MØRKLEGGING
SYSTEM 95

Fleksibelt mørkleggingsanlegg med en 95 mm kassett med forskjellige monteringsmuligheter.For å sikre optimal mørklegging benyttes sluser med børster og overlapping av duken i slusen. Det er også mulighet for sluse i bunnen av mørkleggingssystemet.