SCREEN
SYSTEM
INNBYGGING

Screenystem innbygging er en spesiell løsning, som er integrert i fasadekonstruksjonen. Screensystemet er fleksibelt og kan møte en rekke spesielle ønsker og krav til solskjermingen.