SUNSYNC™ 100 
DEN KLASSISKE
AUTOMATIKKLØSNINGEN

Sunsync™ 100 er en serie av klassiske automatikkløsninger for styringer av innvendig og utvendig solskjerming. Automatikkene inneholder de primære parameterne for styring av solskjerming: solintensitet og vindhastighet.

Styringene er godt egnet til mindre og mellomstore anlegg samt til rehabilitering av eksisterende anlegg. Alle automatikkene er svært enkle å installere og betjene.