Fischer International Norge har en egen prosjektavdeling, som prosjekterer i samarbeid med forhandler, arkitekt eller entreprenør. Der kan alltid ta kontakt med vårt kontor eller sende tegninger, så vil vi stå til rådighet med hjelp til beregning og veiledning.

Vi kan også hjelpe til med å spesifisere tilbud o.l., herunder også spesifisering av tilbudets oppdragsavgrensning i forhold til elektrikere mm.

Vår prosjektavdeling i Norge samarbeider alltid med de av våre aktører som har den beste ekspertise på nettopp det område som etterspørres. Prosjektavdelingen er en gratis tjeneste til både forhandlere, arkitekter, entreprenører eller andre som måtte ha behov for effektiv solavskjerming eller mørklegging.


Kontakt oss, hvis du trenger hjelp:  9948 4055, fischer@fischer-international.no