SKALERBAR OG BRUKEROPTIMALISERT STYRING

Sunsync™ er utformet til å dekke alle behov uansett prosjektstørrelse, kompleksitet eller prisnivå.

Sunsync™ kan integreres og optimeres i forhold til bygningens andre styresystemer og via gatewayer kommunisere med de mest alminnelige CTS-protokollene.

Sunsync™ kan skaleres slik at systemet oppfyller den enkelte brukerens behov.

Det brukervennlige konseptet kan skaleres og programmeres, slik at det imøtekommer den enkeltes behov og omfatter en kvalitetssikring, både i forhold til solskjermingseffekten på inneklimaet og på den individuelle brukeropplevelsen.

Sunsync™ er utviklet og optimalisert i forhold til eksisterende åpne buss-systemer og er derfor den optimale løsningen for styring av solskjerming uansett fabrikat.