SUNSYNC™ 400
DEN OPTIMALE
LØSNINGEN

Sunsync™ 400 er den optimale løsningen for styring av motordrevet solskjerming, godt egnet til mellomstore og store anlegg som stiller høye krav til funksjonaliteten.

Sunsync™ 400 kan omprogrammeres og utbygges når som helst, slik at den kan tilpasses endrede brukerkrav og eventuelle ombygninger – uten at dette krever store installasjonsendringer.