SUNSYNC™ 200
DEN MODERNE
LØSNINGEN

Sunsync™ 200 er en konkurransedyktig løsning basert på tradisjonelle motorreleer, styrt via den avanserte Sunsync™ styresentralen. Styringen oppfyller de fleste krav man har til en moderne styring.

Automatikkene er enkle å installere og velegnede til mellomstore og store anlegg.